Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ul. Skibińskiego 4 25-819 Kielce
tel: 41 345 46 22,
fax: 41 345 46 23
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Kielcach ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
tel: 41 345 09 44
41 365 54 00
41 366 00 39
41 345 67 81
fax: 41 345 18 73, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego:


1. Kielce, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Radiowa 7, Oddział Zakaźny Dziecięcy, ul. Grunwaldzka 45
2. Kielce, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 25
3. Busko-Zdrój, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67
4. Starachowice, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70


Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Chmielnik,

w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, w dniu 11 marca 2020 r. zostało zwołane nadzwyczajne zebranie kryzysowe z udziałem dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów niepublicznych przedszkoli i żłobka, funkcjonujących na terenie Gminy Chmielnik.

Z posiadanych informacji, wynika, że do tej pory na terenie Miasta i Gminy Chmielnik nie odnotowano wzrostu zachorowań, oraz wzmożonej obecności pacjentów z podwyższoną temperaturą. W Przychodni Zdrowia w Chmielniku, przy wejściu, w zasadnych przypadkach, pacjent będzie poddany badaniu temperatury, a w przypadku zaistniałej konieczności pacjent może zostać umieszczony w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu (izolatce), gdzie zostanie zbadany i będzie przeprowadzony z nim szczegółowy wywiad.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty publicznych zostaje czasowo ograniczone. Sytuacja dotyczy zarówno publicznych jak i niepublicznych placówek oświatowych.

W dniach 12 i 13 marca br.  zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze. Zaleca się, aby w tych dniach do placówek oświatowych uczęszczały jedynie dzieci w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W dniach od 16 do 25 marca br., nastąpi całkowite zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach przedszkolnych – w tym czasie szkoły nie będą przyjmowały dzieci i sprawować nad nimi opieki. W związku z powyższym od dnia 12 marca br. stołówki szkolne nie będą funkcjonowały. Placówki te będą zamknięte. Sekretariaty wszystkich szkół będą pracowały i udzielały wszelkich informacji.

Poniżej wykaz szkół i przedszkoli wraz z danymi kontaktowymi:

  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku: tel. 41 354-21-13
  • Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach: tel. 41 354-90-12
  • Samorządowe Przedszkole w Chmielniku: tel. 41 354-22-66
  • Wesołe Misie Żłobek w Chmielniku: tel. 41 354 27-07
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chmielniku: tel. 41 354 27-07
  • Przedszkole Językowe Bajkowa Kraina: tel. 665-851-621

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat i sprawujesz opiekę nad nim w tym czasie, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS. Tutaj nie jest wymagane zwolnienie lekarskie. Wymagane jest złożenie oświadczenia u pracodawcy. Wzór wniosku w załączeniu. dostępny na stronie:  https://zus.pl

Została wstrzymana praca jednostek kultury na terenie Miasta i Gminy Chmielnik. Od 12 marca do 25 marca br. zamknięte będą: biblioteki, świetlice wiejskie, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl oraz Dom Kultury w Chmielniku.

Odwołane zostają również wszystkie zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, odbywające się dotychczas w Chmielnickim Centrum Kultury. Ponadto, z dniem 11 marca br. zostały odwołane organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Chmielnik imprezy kulturalne, sportowe,  rozrywkowe oraz wyjazdy i wycieczki. Odwołane zostają również wszelkie spotkania organizowane przez stowarzyszenia w Domu Kultury.

Pracownicy Straży Miejskiej w Chmielniku będą dokonywali kontroli zaopatrzenia toalet w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w środki czystości, środki do dezynfekcji rąk, przeznaczonych dla interesantów i pacjentów (dotyczy to zarówno placówek publicznych jak i prywatnych).

Szanowni Rodzice,

  • zachęcajcie dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
  • przekażcie osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,  w których przebywacie;
  • śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku została utworzona zakładka, gdzie będą mogli Państwo odnaleźć wszelkie komunikaty, dotyczące ustaleń w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W związku z tym,  poprzez stronę internetową www.chmielnik.com, w zakładce "ZADAJ PYTANIE w sprawie koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19” możesz zadać pytanie w tej sprawie, a my w ramach możliwości postaramy się udzielić odpowiedzi i rozwiać wątpliwości. Pytanie i odpowiedzi będą tam publikowane aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

Pamiętajmy, zachowajmy spokój i rozwagę, a przede wszystkim życzliwość.

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

/-/ Paweł Wójcik


Najnowsze informacje i zalecenia na temat zagrożenia koronawirusem można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Informacja dla rodziców

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
- opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
- są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).
wejdź na stronę https://www.zus.pl/ pobierz druk