Uwaga, od 1 października zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,

  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;

  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Od 1 października zmienia się wykaz placówek medycznych, które będą pełniły dyżury.

Informacje o nowych miejscach świadczeń można uzyskać pod specjalnie uruchomionym w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia numerem telefonu 663 431 140 w godz. 8.00-16.00, a od piątku, 29 września od godz. 16.00 do poniedziałku, 2 października do godz. 8.00 – całodobowo.

Wykaz placówek medycznych, które od 1 października 2017 będą pełniły dyżury nocnej świątecznej opieki zdrowotnej:

Nazwa

Adres

Telefon

Szpital Powiatowy w Chmielniku

Chmielnik, ul. Kielecka 1-3

41-354-21-36 w. 102
41-354-20-17 w. 103

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

41-378-24-01 w.343

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Kielce, ul. Leonarda 10, ul. Prosta 30

ul. Leonarda 10: 41-344-53-71,
ul. Prosta 30: 41-201-38-90

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Kielce, ul. Artwińskiego 6

41-202-02-40

Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. z o.o.

Kielce, ul. Robotnicza 1

41-267-15-03

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

41-388-37-12

Centrum Dializa Sp. z o.o. Opatów

Opatów, ul. Szpitalna 4

344-26-47, 344-65-03, 344-26-21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Skarżysko-Kamienna, ul. Szpitalna 1

41-395-63-60, 41-395-63-62

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Starachowice, ul. Radomska 70

41-273-91-00, 41-273-98-80

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Końskie, ul. Gimnazjalna 41b

41-390-24-00

Artmedik Sp. z o.o.

Jędrzejów, ul. Małogoska 25

41-388-14-91

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Staszów, ul. 11 Listopada78

15-864-85-46

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

Sandomierz, ul. Schinzla 13

15-833-05-74, 15-832-22-22, 692-479-491

Zespół Opieki Zdrowotnej W Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Św., ul. Szymanowskiego 11

41-261-34-56

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Pińczów, ul, Łąkowa 2a

41-344-26-47, 41-344-65-03

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 14

41-352-11-10

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Mniów, ul. Centralna 6

41-344-65-03, 41-344-26-47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Chęciny, ul. Czerwona Góra 10

41-344-65-03, 41-344-26-47